Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou - Ingdop SK

Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou

Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou

Zahradní a parkové úpravy MŠ Jeseník nad Odrou

V rámci stavby bala provedena pokládka zámkové dlažby s obrubami, kanalizace, opěrná zeď a oplocení.