Výstavba chodníků v obci Hraničné Petrovice - Ingdop SK

Výstavba chodníků v obci Hraničné Petrovice

Výstavba chodníků v obci Hraničné Petrovice

Výstavba chodníků v obci Hraničné Petrovice

V rámci stavby byla provedena pokládka zámkové dlažby a sadové úpravy.