Výstavba chodníkov v obci Hraničné Petrovice - Ingdop SK

Výstavba chodníkov v obci Hraničné Petrovice

Výstavba chodníkov v obci Hraničné Petrovice

Výstavba chodníkov v obci Hraničné Petrovice

V rámci stavby bola uskutočnená pokládka zámkovej dlažby a sadové úpravy.