Suchá Rudná (Kyselka) - Oprava povrchu silnice - Ingdop SK

Suchá Rudná (Kyselka) – Oprava povrchu silnice

Suchá Rudná (Kyselka) – Oprava povrchu silnice

Suchá Rudná (Kyselka) – Oprava povrchu silnice

V rámci stavby bylo provedeno frézování živičných ploch, výměna podkladních a vrchních vrstev živičných komunikací a zámečnické práce.