Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita „Bytovky“ Jeseník nad Odrou - Ingdop SK

Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita „Bytovky“ Jeseník nad Odrou

Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita „Bytovky“ Jeseník nad Odrou

Rozšíření komunikace, parkoviště, chodníky, lokalita „Bytovky“ Jeseník nad Odrou

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce zpevněných ploch včetně zemních prací, kaalizace, dopravního značení a sadových úprav.