Revitalizace středu obce Horní Lideč - Ingdop SK

Revitalizace středu obce Horní Lideč

Revitalizace středu obce Horní Lideč

Revitalizace středu obce Horní Lideč

komunikace, parkovací pruh, parkoviště, chodník, odpočinková plocha, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář