Rekonštrukcia Autobusovej stanice Piešťany - Ingdop SK

Rekonštrukcia Autobusovej stanice Piešťany

Rekonštrukcia Autobusovej stanice Piešťany

Rekonštrukcia Autobusovej stanice Piešťany

Pri rekonštrukcii Autobusovej stanice Piešťany sme otvorili celý priestor a dosiahli modernejší vzhľad. Počas prestavby a modernizácie sme zapojili nový informačný systém, nainštalovali kamerový systém, vybudovali novú čakáreň a verejné toalety. Súčasne sme použili moderné DALI svetlá na zníženie svetelného smogu v meste, nasadili novú zeleň na zníženie prašnosti a hluku do okolia, vybudovali parkovacie miesta a celú stanicu sme premenili na bezbariérový priestor. Zrekonštruovali sme spevnené plochy a zrealizovali vodorovné dopravné značenie a zvislé dopravné značenie. Okrem stavebnej činnosti sme zabezpečovali aj inžiniersku činnosť celého projektu. Celú výstavbu sme zakončili slávnostným odovzdaním do užívania.