Přerov - Tyršův most - Ingdop SK

Přerov – Tyršův most

Přerov – Tyršův most

Přerov – Tyršův most

Dodávka a montáž žulové kostky (3 132 m2), kamenných obrub (499 bm), provedení mostu včetně úpravy nábřežních zdí a úpravy koryta řeky (17, 334 mil. Kč), odvodnění mostu (1,476 mil. Kč), přeložka vodovodu (2,495 mil. Kč), přeložka plynu (0,842 mil. Kč), přeložka kabelové televize(0,180 mil. Kč), přípojka dešťové kanalizace (1,111 mil. Kč), veřejné osvětlení (4,947 mil. Kč), sadové úpravy (0,197 mil. Kč), autobusové zastávky (0,144 mil. Kč).