Přerov - 4 části rekonstrukce chodníků - Ingdop SK

Přerov – 4 části rekonstrukce chodníků

Přerov – 4 části rekonstrukce chodníků

Přerov – 4 části rekonstrukce chodníků

„Rekonstrukce chodníku ul. Tylova, Předmostí“, „Oprava chodníku ul. Jabloňová, Čekyně“, „Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická“, „Stavební úpravy ul. Palackého – pasáž“