Parkovisko Autobusová stanica Piešťany - Ingdop SK

Parkovisko Autobusová stanica Piešťany

Parkovisko Autobusová stanica Piešťany

Parkovisko Autobusová stanica Piešťany

Stavba parkoviska bola pokračovaním projektu rekonštrukcie a modernizácie Autobusovej stanice v Piešťanoch. Počas realizácie sme uskutočnili výstavbu chodníka, výstavbu a úpravu spevnených plôch, vodorovné dopravné značenie a zvislé dopravné značenie. Parkovisko sme zabezpečili kamerovým systémom a rampovým systémom, boli namontované DALI svetlá, prebehla výsadba zelene a doplnenie mobiliáru. Na danom projekte sme zastrešovali aj kompletnú inžiniersku činnosť.