Ostrava ulice Martinovská - Oprava povrchu silnice - Ingdop SK

Ostrava ulice Martinovská – Oprava povrchu silnice

Ostrava ulice Martinovská – Oprava povrchu silnice

Ostrava ulice Martinovská – Oprava povrchu silnice

V rámci stavby byla provedena výměna podkladních i vrchních živičných vrstev dvou-pruhové komunikace, frézování, pokládka geomříže, zřízení dočasného i trvalého dopravního značení, vegetační úpravy, předláždění řádků z žulových kostek, výměna obrubníků, silniční a tramvajový most přes vodní tok – Plesenský potok (v rámci mostu – sanace, ocelové zábradlí, betonový chodník, vpusť).