Nový Jičín - Městská tržnice a průchod k tržnici - Ingdop SK

Nový Jičín – Městská tržnice a průchod k tržnici

Nový Jičín – Městská tržnice a průchod k tržnici

Nový Jičín – Městská tržnice a průchod k tržnici

Dodávka a montáž žulové kostky (541 m2), kamenné dlažby (355 m2), kamenné obruby (54 bm), stavební objekt – zázemí tržnice (1,226 mil. Kč), zemní práce (2,840 mil. Kč), veřejné osvětlení (0,708 mil. Kč), sadové úpravy (0,110 mil. Kč).