Červenka - chodník ul. Nádražní - Ingdop SK

Červenka – chodník ul. Nádražní

Červenka – chodník ul. Nádražní

Červenka – chodník ul. Nádražní

V rámci stavby bola uskutočnená pokládka zámkovej dlažby, žulových kociek a obrúb, betónových obrúb, kanalizácia, dopravné značenie, mobiliár a nový živicový povrch.